Tämä käyttäjäsopimus sisältää Prodiscus -toiminimen (jäljempänä "Myyjä") verkkokaupan käyttöä koskevat ehdot. Käyttäessään verkkokauppaa, Asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Kaupan tarjoajan yhteystiedot

Yritys: Prodiscus
Osoite: Pirkkalaistie 1
37100 Nokia
Y-tunnus: 1904579-4
Kaupan sisällön kaikki oikeudet kuuluvat verkkokaupan tarjoajalle.


Muutokset

Verkkokaupan tarjoajalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia verkkokauppaan.
Hinnat
Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24%).


Rekisteröinti

Asiakas rekisteröityy verkkokauppaan täyttämällä rekisteröintilomakkeen. Asiakas voi itse päättää rekisteröimänsä salasanan, jonka hän voi myöhemmin muuttaa asiakastilissä tai tilata uuden salasanan, jos hän on unohtanut sen.

Rekisteröityminen on maksutonta.

Verkkokaupan tarjoaja voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.
Henkilö- ja yritystietojen käyttö

Verkkokaupan tarjoajan käyttämä ohjelmisto tallentaa asiakkaasta rekisteriin ne tiedot, jotka ovat välttämättömät kaupankäynnin onnistumiseksi.

Verkkokaupan tarjoaja ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää sähköisessä suoramarkkinoinnissa.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot ja muuttaa niitä verkkokaupan asiakastilissä niiltä osin, kun Myyjä on muuttamisen mahdollistanut.

Ainoastaan Myyjällä on mahdollisuus poistaa Asiakkaan tiedot rekisteristä kokonaan.
Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja.

Asiakas ei saa luovuttaa käyttäjätunnustaan eikä salasanaansa kenellekään ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle.

Asiakas sitoutuu käyttämään verkkokauppaa vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä verkkokaupasta materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

Asiakas vastaa kaikista hänelle verkkokaupan käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista verkkokaupan käytöstä aiheutuvista kustannuksista ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Asiakas vastaa täysmääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta kaupan käytöstä aiheuttamastaan vahingosta verkkokaupan tarjoajalle, muille Asiakkaille ja kolmansille osapuolille.
Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.
Rekisteriseloste
 
1. Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yritys: Prodiscus
Osoite: Pirkkalaistie 1
37100 Nokia

3. Rekisterin nimi

Kiekkopiste.fi -sivuston asiakasrekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus

Prodiscus -toiminimen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, uutiskirjeiden ja muiden tiedottavien sähköpostien sekä mainosmateriaalin lähettäminen.
Vaikka asiakaan on luovutettava tietonsa tilatessa verkkokaupasta, on hänellä mahdollisuus olla vastaanottamasta markkinointimateriaalia.

5. Tietojen lähde

Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden rekisteröityessä kiekkopiste.fi-sivustolla tilatessa tuotteita internetsivujen kautta. (www.kiekkopiste.fi)

6. Tietojen oikeellisuus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus poistaa tietonsa postituslistalta kirjautumalla luomallensa tilille ja muuttamalla tietojansa.

7. Rekisterin tietosisältö

Kiekkopiste.fi -palvelun asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Syntymäaika
- Postiosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- Toimitusosoitteita
- Maa
- Puhelinnumerot
- Salanana

10. Tietojen luovutus
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle kuin vain voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

11. Rekisterin suojaus
Asiakkaan identifioivaan tietoon on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa palvellakseen asiakasta. Asiakastiedot poistuvat rekisteristä, kun asiakas itse ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostitse, että tiedot on poistettava ja kun rekisterin ylläpitäjä on lopullisesti poistanut tiedot.